17 آبا

امکان ارسال به بلک لیست

Print

 

امکان ارسال به شماره های بلک لیست از طریق ارسال سیمکارت GSM

 

1- این ارسال با سیم کارت های معمولی و از طریق مودم GSM انجام می گردد.

2- کیفیت ارسال بالا بوده اما ممکن است تا ارسال تمامی پیام ها – خصوصا در ایام ترافیک ارسالی یا در ارسال های بالا – با تاخیر انجام پذیرد.

3- این نوع ارسال به هیچ عنوان بازگشت اعتبار نخواهد داشت چرا که به تمامی شماره های فعال، ارسال ها انجام می گردد.

4- با توجه به اینکه گزارش ارسال از طریق سیم کارت دریافت می شود، ممکن است گزارش دقیقی ارائه نگردد.

5- جهت ارسال پیام می بایست از قسمت انتخاب شماره در بخش های ارسال، +98sim  را انتخاب نمایید.

6- در صورت استقبال بالا از این نوع ارسال، ممکن است محدودیت هایی در آینده اعمال گردد.

7-جهت استفاده از این امکان، در قسمت گزارشات ارسال و فیلتر نمودن شماره های بلک لیست در هر کد بالک، می توانید ارسال دوباره از طریق سیمکارت را انتخاب نمایید.

8- تعرفه این ارسال، دقیقا مطابق با تعرفه اصلی (اپراتور 1000 و 3000) می باشد.

9- امکان ارسال از طریق وبسرویس نیز میسر می باشد.

اشتراک